Idag tis ons tor Säsong
Al feb-apr
Björk mar-jun
Alm mar-maj
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt
Sälg/vide Inga halter. Säsong ≈ apr-jun.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenkarta

Idag 19 april

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Östersund (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Östersund (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet