Vattentemperatur

2020 - Mån 20 jul
Vattentemp Rapporterat av
08:35
20,3°
Havs- och vatten­myndigheten
2019 - Tis 30 jul
14:36
20,6°
Havs- och vatten­myndigheten