Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-5°

-

17

Februari

16%

-4°

-

14

Mars

26%

-

14

April

34%

-

12

Maj

42%

13°

-

11

Juni

43%

18°

-

11

Juli

41%

20°

-

14

Augusti

38%

18°

-

15

September

30%

13°

-

15

Oktober

25%

-

15

November

17%

-

16

December

8%

-3°

-

17