Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-6°

18

Februari

15%

-6°

14

Mars

26%

-1°

13

April

35%

11

Maj

41%

10°

10

Juni

43%

16°

11

Juli

42%

19°

13°

11

Augusti

38%

17°

15°

14

September

30%

12°

11°

15

Oktober

24%

15

November

16%

17

December

7%

-3°

17