Annons
Idag lör sön mån Säsong
Al feb-apr
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt
Sälg/vide apr-jun

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 31 mars

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Piteå (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Piteå (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet