Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Idag fre lör sön Säsong
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Inga halter. Säsong ≈ mar-maj.
Björk Inga halter. Säsong ≈ mar-jun.
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Inga halter. Säsong ≈ maj-jun.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.
Sälg/vide Inga halter. Säsong ≈ apr-jun.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 25 juli

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Umeå (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Umeå (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet