Västerbottens län kustland

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI