Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-9°

-

18

Februari

15%

-7°

-

15

Mars

25%

-1°

-

14

April

33%

-

12

Maj

38%

11°

-

12

Juni

39%

18°

-

13

Juli

37%

19°

-

16

Augusti

34%

16°

-

16

September

28%

11°

-

16

Oktober

23%

-

16

November

16%

-3°

-

16

December

7%

-7°

-

18