Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-10°

-

20

Februari

15%

-8°

-

18

Mars

26%

-4°

-

17

April

31%

-

14

Maj

36%

-

13

Juni

35%

13°

-

15

Juli

31%

15°

-

18

Augusti

32%

13°

-

18

September

26%

-

20

Oktober

21%

-

20

November

16%

-5°

-

19

December

7%

-8°

-

20