Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-5°

18

Februari

15%

-4°

15

Mars

25%

-1°

14

April

34%

12

Maj

42%

10°

11

Juni

44%

16°

11

Juli

42%

18°

14°

12

Augusti

38%

17°

15°

14

September

29%

12°

12°

15

Oktober

24%

15

November

16%

17

December

8%

-2°

18