Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Idag tis ons tor Säsong
Sälg/vide apr-jun
Al feb-apr
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Inga halter. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Inga halter. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 22 april

Sälg / vide

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Forshaga (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Forshaga (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet