Idag fre lör sön Säsong
Al feb-apr
Hassel feb-maj
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Sälg / vide apr-jun

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter

Idag 21 mars

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Gävle (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet