Annons
Idag sön mån tis Säsong
Björk mar-jun
Ek maj-jun
Sälg/vide apr-jun
Alm mar-maj
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Gräs Inga halter. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 21 maj

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Gävle (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Gävle (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet