Idag ons tor fre Säsong
Björk mar-jun
Sälg/vide apr-jun
Alm mar-maj
Al feb-apr
Malörtsambrosia sep-okt
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 23 april

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Stockholm (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet