Idag tis ons tor Säsong
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Al feb-apr
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt
Sälg/vide apr-jun

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenkarta

Idag 21 september

Gräs

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Stockholm (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Stockholm (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet