Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-1°

-

18

Februari

16%

-1°

-

14

Mars

27%

-

12

April

35%

-

11

Maj

45%

16°

-

10

Juni

47%

20°

-

10

Juli

43%

22°

-

13

Augusti

42%

20°

-

13

September

34%

15°

-

15

Oktober

26%

10°

-

14

November

16%

-

17

December

10%

-

18