Södermanlands län och södra Stockholms län

Varning klass 1
Höga flöden

Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Snöfall

Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI