Skåne län utom Österlen

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Risk
Meddelande höga temperaturer

Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader fram till och med onsdag eller torsdag.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI