Idag mån tis ons Säsong
Gräs maj-sep
Björk mar-jun
Ek maj-jun
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Inga halter. Säsong ≈ mar-maj.
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.
Sälg/vide Inga halter. Säsong ≈ apr-jun.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenkarta

Idag 13 juni

Gräs

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Malmö (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Malmö (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet