Presenteras av

Idag fre lör sön Säsong
Björk mar-jun
Sälg / vide apr-jun
Al feb-apr
Alm mar-maj
Bok Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj.
Ek maj-jun
Gräs Ingen mätning. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Riskkarta Sverige

Björk

26 apr - 1 maj

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Mätstation: Malmö (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet