Helge å

Varning klass 1
Höga flöden

Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela januari månad.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI