Skräbeån

Varning klass 1
Höga flöden

Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1 nivån till slutet av januari månad.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI