Skåne län,Österlen

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI