Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

17

Februari

16%

13

Mars

28%

12

April

36%

11

Maj

46%

16°

10

Juni

47%

20°

12°

10

Juli

44%

22°

16°

13

Augusti

43%

20°

17°

13

September

35%

15°

14°

14

Oktober

27%

10°

10°

14

November

17%

17

December

10%

17