Idag sön mån tis Säsong
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Sälg/vide apr-jun
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Inga halter. Säsong ≈ mar-maj.
Malörtsambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 25 maj

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Norrköping (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet