Presenteras av

Idag fre lör sön Säsong
Alm mar-maj
Björk mar-jun
Sälg / vide apr-jun
Al feb-apr
Hassel feb-maj
Bok Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Ingen mätning. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Riskkarta Sverige

Alm

26 apr - 1 maj

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Mätstation: Eskilstuna (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet