Annons
Idag mån tis ons Säsong
Björk mar-jun
Al feb-apr
Sälg/vide apr-jun
Alm mar-maj
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 29 maj

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet