Idag mån tis ons Säsong
Ek maj-jun
Björk mar-jun
Gräs maj-sep
Sälg/vide apr-jun
Al feb-apr
Alm mar-maj
Malörtsambrosia sep-okt
Bok maj-maj
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 26 maj

Ek

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet