Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-10°

-

17

Februari

14%

-9°

-

15

Mars

24%

-3°

-

14

April

34%

-

11

Maj

38%

10°

-

11

Juni

39%

17°

-

12

Juli

38%

19°

-

14

Augusti

34%

16°

-

15

September

28%

10°

-

15

Oktober

21%

-

17

November

14%

-4°

-

16

December

6%

-8°

-

16