Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-8°

-

16

Februari

15%

-7°

-

14

Mars

26%

-2°

-

13

April

35%

-

10

Maj

40%

12°

-

10

Juni

42%

18°

-

11

Juli

41%

20°

-

12

Augusti

38%

17°

-

14

September

30%

12°

-

15

Oktober

24%

-

15

November

16%

-2°

-

16

December

7%

-6°

-

16