Idag fre lör sön Säsong
Al feb-apr
Björk mar-jun
Alm mar-maj
Malörtsambrosia sep-okt
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Sälg/vide apr-jun

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 25 april

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Älvsbyn (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet