Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-11°

-

17

Februari

15%

-9°

-

14

Mars

26%

-4°

-

14

April

34%

-

12

Maj

38%

-

11

Juni

38%

16°

-

12

Juli

36%

18°

-

15

Augusti

33%

15°

-

16

September

28%

-

15

Oktober

22%

-

16

November

16%

-5°

-

16

December

6%

-9°

-

16