Annons

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

Gul varning
Höga flöden

Händelsebeskrivning: Den senaste tidens snösmältning har lett till ökade flöden och kulmen förväntas under måndag eller tisdag

Var: Från Klockarträsk till Råbäcken

Hur kan det påverka mig: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för gräsbrand

Händelsebeskrivning: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor.

Var: Nordvästra Svealand och snöfria delar av Norrland

Hur kan det påverka mig: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Kommentar: Lägre risk i delar av Norrland där molnen ligger tätare.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.