Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-10°

-

16

Februari

15%

-8°

-

14

Mars

26%

-3°

-

13

April

34%

-

11

Maj

39%

10°

-

11

Juni

40%

17°

-

12

Juli

39%

19°

-

14

Augusti

35%

16°

-

15

September

29%

10°

-

15

Oktober

23%

-

16

November

16%

-4°

-

16

December

6%

-8°

-

16