Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-10°

-

18

Februari

15%

-8°

-

16

Mars

25%

-3°

-

15

April

31%

-

13

Maj

36%

10°

-

12

Juni

35%

16°

-

14

Juli

32%

18°

-

17

Augusti

32%

16°

-

17

September

26%

10°

-

18

Oktober

22%

-

17

November

16%

-4°

-

17

December

7%

-8°

-

18