Annons

Kalmar län utom Öland

Gul varning
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Fredag till söndag väntas mycket varmt väder med dagstemperatur kring 30 grader.

Var: Norra och mellersta Kalmar län utom den västligaste delen samt sydöstra Östergötlands län

Hur kan det påverka mig: Ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Vad händer: Ett högtryck med varm luft har växt in över den södra halvan av landet och värmen väntas kulminera under helgen med omkring 30 eller strax över 30 grader på dagarna. I början på nästa vecka avtar värmen långsamt samtidigt som det blir mer ostadigt väder.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i Lyckebyån, Hagbyån, Ljungbyån, Surrebäcken, Läckebyån/Åbyån, Snärjebäcken, Alsterån, Emån med biflöden, Virån, Stångån, Storån samt Vindån.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas från och med torsdag och några dagar framåt.

Var: Skåne, inre och östra delarna av Götaland samt östra Svealand

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Vad händer: Från om med torsdag stiger dagstemperaturen till 26 till 30 grader. Det väntas hålla i sig resten av veckan. Värmen kan dröja kvar även nästa vecka men prognosen är då mer osäker.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Det torra och varma vädret fortsätter och medför att risken för skogsbränder, tillsvidare är stor till extremt stor.

Var: Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor i en stor del av Götaland och östra Svealand, i östra Småland, på Öland, i Blekinge och sydligaste Skåne är risken extremt stor.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.