Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Idag ons tor fre Säsong
Al Ingen mätning. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj.
Björk Ingen mätning. Säsong ≈ mar-jun.
Bok Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Ingen mätning. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Ingen mätning. Säsong ≈ sep-okt.
Sälg/vide Ingen mätning. Säsong ≈ apr-jun.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 26 september

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Västervik (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Västervik (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet