Kalmar län utom Öland

Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI