Kalmar län utom Öland

Risk
Brandvarning

När: Fredag Var: Norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.