Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons
Idag tis ons tor Säsong
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Björk mar-jun
Sälg/vide apr-jun
Al feb-apr
Alm mar-maj
Bok maj-maj
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 26 maj

Ek

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet