Kalmar län,Öland

Allvarlig risk
Skogsbrand

Under söndag och måndag stor eller mycket stor risk för bränder i skog och mark.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige