Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

17

Februari

18%

13

Mars

28%

13

April

39%

11

Maj

49%

15°

10

Juni

50%

19°

12°

10

Juli

47%

21°

16°

12

Augusti

48%

20°

17°

12

September

38%

16°

14°

13

Oktober

30%

12°

10°

13

November

19%

16

December

12%

16