Annons
Idag tis ons tor Säsong
Al feb-apr
Hassel feb-maj
Alm Inga halter. Säsong ≈ mar-maj.
Björk Inga halter. Säsong ≈ mar-jun.
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Inga halter. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Inga halter. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.
Sälg/vide Inga halter. Säsong ≈ apr-jun.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 27 mars

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Jönköping (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Jönköping (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet