Idag mån tis ons Säsong
Björk mar-jun
Ek maj-jun
Bok maj-maj
Gräs maj-sep
Al feb-apr
Alm mar-maj
Malörtsambrosia sep-okt
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Sälg/vide apr-jun

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 19 maj

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Jönköping (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet