Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-1°

19

Februari

17%

14

Mars

27%

14

April

36%

13

Maj

44%

15°

12

Juni

45%

20°

13°

13

Juli

43%

21°

16°

14

Augusti

44%

20°

17°

14

September

35%

15°

14°

15

Oktober

26%

10°

11°

16

November

17%

18

December

11%

18