Annons

Jämtlands län utom fjällen

Meddelande
Risk för gräsbrand

Händelsebeskrivning: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under eftermiddagen.

Var: Nordvästra Svealand och snöfria delar av Norrland

Hur kan det påverka mig: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.