Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-6°

-

16

Februari

16%

-4°

-

14

Mars

26%

-

14

April

32%

-

12

Maj

39%

11°

-

12

Juni

39%

16°

-

13

Juli

36%

18°

-

16

Augusti

36%

16°

-

15

September

28%

10°

-

17

Oktober

23%

-

15

November

17%

-1°

-

15

December

9%

-5°

-

17