Idag tis ons tor Säsong
Al Ingen mätning.
Alm Ingen mätning.
Björk Ingen mätning.
Bok Ingen mätning.
Ek Ingen mätning.
Gräs Ingen mätning.
Gråbo Ingen mätning.
Hassel Ingen mätning.
Sälg / vide Ingen mätning.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenhalter Sverige

Idag 25 mars

Al

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Östersund (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet