Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-5°

-

15

Februari

16%

-4°

-

13

Mars

26%

-

13

April

33%

-

11

Maj

39%

13°

-

11

Juni

39%

17°

-

13

Juli

36%

18°

-

15

Augusti

36%

17°

-

14

September

29%

12°

-

16

Oktober

23%

-

15

November

17%

-

15

December

8%

-4°

-

16