Idag mån tis ons Säsong
Alm mar-maj
Sälg/vide apr-jun
Al feb-apr
Björk mar-jun
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Inga halter. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Inga halter. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenkarta

Idag 18 april

Alm

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Göteborg (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Göteborg (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet