Hallands län

Risk
Meddelande höga temperaturer

Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader fram till och med torsdag.

Gäller fr.o.m.

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI