Annons

Hallands län

Gul varning
Vind

Händelsebeskrivning: Blåsigt med västliga stormbyar.

Var: Stora delar av västkusten, från mellersta Bohuslän till norra Skåne.

Hur kan det påverka mig: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Risk för förseningar inom buss-, tåg-, och färjetrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.

Vad händer: Under torsdagen tilltar vinden och det blir blåsigt längs stora delar av västkusten med västliga stormbyar på 25-27 m/s. Sent torsdag eftermiddag avtagande med början i Bohuslän.

Gäller fr.o.m.

Gul varning
Högt vattenstånd

Händelsebeskrivning: Vattenståndet stiger under torsdagseftermiddagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.

Var: Från Falkenberg till Malmö

Hur kan det påverka mig: Risk att lågt liggande kajer, bryggor, vägar eller byggnader översvämmas. Den segelfria höjden under broar minskar, och förtöjda båtar eller fartyg kan skadas. Känsliga kuststräckor kan utsättas för erosionsskador.

Vad händer: Vattenståndet stiger kortvarigt till 80-100 cm i RH2000. Detta motsvarar ca 70-95 cm över årets medelvattenstånd. De högsta nivåerna blir i södra Öresund norr om bron. Kulmen nås tidigare vid Hallandskusten

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.